Visie

De kracht van de intrinsieke motivatie

Boeiend gelooft dat iedereen een innerlijke motivatie heeft om te willen ontwikkelen.
We geloven ook dat dit te weinig benut wordt in een werkomgeving. Zowel het individu als de
eventuele werkgever kan meer halen uit eenzelfde bron, namelijk de intrinsieke motivatie. 
En zoals het in een goede relatie werkt, hetzij met jezelf, hetzij met de werkgever; je lift elkaar op
en de opwaartse spiraal is in gang gezet.

Boeiend is een bureau dat trainingen, coaching en acting aanbiedt voor liefhebbers van groei. Onze trainingen, coachingsessies en acteurs zijn prikkelend, maar daarnaast ook zorgzaam en transparant. Inspirerend en eerlijk. Scherp en zacht.

Hoe vertalen we dit naar onze trainingen, coaching en acting?

Door authentiek te zijn. Door wars te zijn van hokjes. Door kwaliteit te leveren. Door scherp te observeren en te kijken naar iedere afzonderlijke leer- of levensbehoefte en dáárop in te spelen. Door geen standaard trainingen aan te bieden. Door ruimte te creëren zodat er ruimte ontstaat. Door innovatieve methoden om out of the box te denken. Door de praktijk niet naar het model te vervoegen, maar het model naar de praktijk. Door op zoek te gaan naar jouw waarheid, niet de onze.

Daarnaast levert Boeiend frisse, innovatieve trajecten die, vinden wij zelf, zeer welkom zijn in de grote geijkte massa binnen trainingen en coaching.